Salam BUMI, Pasti LESTARI

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
(Asy Syu'araa' :7)

Kamis, 16 Maret 2017

Az Zumar 6 : Menunduk dan Berkhidmat

Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? (Qs Az Zumar ayat 6)

Mari kita telaah bersama:
1. Adam sebagai lelaki diciptakan seorang diri kemudian Hawa diciptakan dr tulang rusuknya. Tulang rusuk itu ibarat tulang pelindung bagi organ2 dalam yg sangat vital. Diciptakannya perempuan sebagai istri adalah pelindung bagi suami. Laki-laki memang tampak kuat dr luar, tetapi dalam diri mereka ada sisi2 lemah yg mana para isterilah yg menguatkannya. Isteri menjadikan para suami tenang dan bahagia

2.  Diciptakannya binatang tenak 8 ekor yg berpasangan atau dengan kata lain 4 pasang jantan dan betina. Binantang apa saja itu? Unta, sapi, domba dan kambing. Keempat jenis ini diturunkan sebagai pelengkap dan pendukung hidup manusia. Itulah mengapa hewan2 ini dimuliakan sebagai hewan kurban, aqiqah, dan wajib terkena hitungan zakat apabila telah masuk nisabnya. Dan saat ini hewan2 inilah yg membantu kehidupan manusia dlm berbagai aktivitasnya serta memberikan nilai ekonomi bagi siapa yg memeliharanya.

3. Tiga kegelapan dalam yg dialami seorang manusia yakni kegelapan dalam rahim, perut ibu, dan selaput bayi. Manusia yg diciptakan melalui sebuah proses maha dahsyat dr air mani (nutfah), segumpal darah ('alaqah) dan segumpal daging (mudghah). Proses itulah yg menjadikan manusia menjadi bentuk seperti saat ini di dunia. Apa yg perlu disombongkan, bukankah kita hanya berasal dr tetesan cairan itu?

Kesemuanya memberikan pelajaran berharga untuk mengingat apa dan siapa kita saat ini adalah mahluk ciptaanNya yg Maha Esa.

Condongcatur, ba'da shubuh16 Maret 2017