Salam BUMI, Pasti LESTARI

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
(Asy Syu'araa' :7)

Kamis, 07 Juli 2011

Berbangga dan Bersabarlah, Istri dan Kakakku, Para Ibu Calon Penghuni Syurga


"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Ya Allah, peliharalah anakku selama di dalam kandungan dan sembuhkanlah ia, Engkau Maha Penyembuh, tiada sembuhan melainkan penawar-mu, sembuh yang tidak meninggalkan kesan buruk.
Ya Allah, lahirkan ia daripada kandunganku dengan kelahiran yang mudah dan sejahtera.
Ya Allah, jadikanlah ia sihat sempurna, Ya Allah, elokkanlah perangai (akhlak), fasihkanlah lidahnya dan perelokkanlah suaranya untuk membaca hadis dan al-quran dengan berkat Nabi Muhammad s.a.w".